An Tâm Song Hành – Những Câu Hỏi Thường Gặp

1. Sản phẩm An Tâm Song Hành là sản phẩm như thế nào?

Bảo hiểm An Tâm Song Hành là sản phẩm chính thuộc dòng Bảo hiểm Liên kết chung được nâng cấp từ sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện. Sản phẩm không chỉ bảo vệ Người được bảo hiểm (NĐBH) mà còn gia tăng quyền lợi bảo vệ thêm một người thân mà không tăng phí bảo hiểm vừa giúp khách hàng thể hiện được sự quan tâm đến người thân mà vẫn chủ động bảo vệ cho chính mình. Kế hoạch tài chính tương lai nay vững vàng hơn vì khách hàng đã có thể chia sẻ và đồng hành cùng người thân trong kế hoạch tài chính An Tâm Song Hành.

an-tam-song-hanh

2. Các điểm khác biệt của An Tâm Song Hành so với An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện (UL4)?

Các điểm khác biệt với An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện (UL4) là:

 • Tuổi tham gia được mở rộng đến 65 tuổi và bảo vệ tối đa lên đến 100 tuổi.
 • Thời hạn bảo vệ dài hơn từ 11 năm đến 100 năm.
 • Quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc Tử vong của trẻ em được chi trả cao hơn.
 • Bảo vệ thêm một người thân với quyền lợi tử vong do tai nạn mà không tăng phí. Thay đổi Thưởng Duy trì hợp đồng và bổ sung thêm quyền lợi Thưởng Gắn bó dài lâu.
 • Mức chi phí ban đầu của phí bảo hiểm đóng thêm giảm còn 2% trong 5 năm HĐ đầu tiên và còn 1% cho các năm HĐ sau đó.
 • Mức lãi suất cam kết được điều chỉnh phù hợp theo tình hình đầu tư thực tế.
 • Không cung cấp quyền lợi Tử vong do ung thư.
 • Thay đổi về nguyên tắc phân bổ phí bảo hiểm.

3. Các điểm khác biệt với các sản phẩm cùng dòng BH Liên kết chung trên thị trường là gì?

Các điểm khác biệt với các sản phẩm cùng dòng BH Liên kết chung trên thị trường là:

 • Tiên phong với lựa chọn Song hành bảo vệ Mức bảo vệ cho trẻ em cao hơn
 • Linh hoạt lựa chọn thời hạn bảo vệ
 • Thời hạn bảo vệ dài đến 100 tuổi.

4. Ý nghĩa của việc bảo vệ thêm NĐSHBV là gì?

Gia đình có ý nghĩa quan trọng trong văn hóa của người Việt Nam. Mỗi thành viên, đặc biệt là người trụ cột của gia đình, luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho những người thân yêu. Tuy nhiên, đôi khi người trụ cột lại quên mất rằng để có thể chăm sóc tốt cho gia đình thì bản thân họ phải được quan tâm và bảo vệ trước tiên.

Để yêu thương luôn được trọn vẹn, khách hàng vừa thể hiện được sự quan tâm đến người thân mà vẫn chủ động bảo vệ cho chính mình, Sản phẩm An Tâm Song Hành với lựa chọn Song hành bảo vệ giúp khách hàng cơ hội chia sẻ và đồng hành cùng người thân trong kế hoạch tài chính tương lai.

5. An Tâm Song Hành cung cấp các quyền lợi bảo hiểm nào?

An Tâm Song Hành cung cấp các quyền lợi bảo hiểm như sau:

 • Hưởng lãi từ Quỹ Liên kết chung
 • Thưởng Duy trì hợp đồng
 • Thưởng Gắn bó dài lâu
 • Đáo hạn hợp đồng
 • Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước tuổi 66 hoặc Tử vong Tử vong do tai nạn với lựa chọn Song hành bảo vệ
 • Chu toàn hậu sự
 • Đảm bảo Tăng số tiền bảo hiểm cho dịp đặc biệt

6. An Tâm Song Hành cung cấp các quyền lợi bảo hiểm nào?

Khi tham gia An Tâm Song Hành, hợp đồng của khách hàng sẽ được tham gia hưởng lãi từ Quỹ liên kết chung và đảm bảo không thấp hơn mức lãi suất đầu tư cam kết như sau:

cau-hoi-an-tam-song-hanh

7. Chi tiết quyền lợi Thưởng Duy trì hợp đồng và Thưởng gắn bó dài lâu?

Tham gia An Tâm Song Hành, khách hàng nhận được các khoản thưởng trọn vẹn cho cả ngắn hạn và dài hạn với Thưởng duy trì hợp đồng và Thưởng gắn bó dài lâu với chi tiết như sau:

an-tam-song-hanh-cau-hoi

8. Để tính Giá trị TKHĐ trung bình của các tháng để tính mức thưởng của Thưởng Duy trì hợp đồng & Thưởng Gắn bó dài lâu, công ty xác định giá trị TKHĐ tại thời điểm nào?

Để tính giá trị TKHĐ trung bình của 24 tháng liền kề trước đó (Thưởng Duy trì hợp đồng) hoặc giá trị TKHĐ trung bình của 120 tháng liền kề trước đó (Thưởng Gắn bó dài lâu), DLVN dựa theo giá trị TKHĐ tại (các) ngày kỷ niệm tháng của hợp đồng sau khi khấu trừ khoản chi phí hàng tháng (phí bảo hiểm rủi ro và phí quản lý hợp đồng).

9. Tại thời điểm xét thưởng, Hợp đồng bảo hiểm bị mất hiệu lực nhưng sau đó khách hàng đóng phí vào và khôi phục lại hiệu lực thì HĐ có được thưởng lại không? Ví dụ khách hàng đóng đủ phí bảo hiểm cơ bản từ Năm hợp đồng thứ nhất đến năm hợp đồng thứ 9, năm HĐ thứ 10 không đóng phí. Năm hợp đồng 11, Khách hàng đóng phí bảo hiểm cơ bản đủ 11 năm thì có được xét nhận thưởng Gắn bó dài lâu tại ngày kỉ niệm năm hợp đồng thứ 10 không?

Để nhận thưởng, HĐ cần có hiệu lực tại ngày xét thưởng và HĐ thỏa điều kiện thưởng ngay tại thời điểm xét thưởng này, cụ thể:

 • Nếu HĐ từng bị mất hiệu lực trước đó nhưng đã khôi phục hiệu lực và tại ngày xét thưởng phí bảo hiểm đã được đóng đầy đủ phí bảo hiểm cơ bản và chưa rút tiền từ TKHĐ/tạm ứng Giá trị hoàn lại trong 120 tháng liền kề trước đó thì hợp đồng sẽ nhận được khoản thưởng.
 • Nếu HĐ từng bị mất hiệu lực trước đó và tại ngày xét thưởng HĐ bảo hiểm chưa được khôi phục hiệu lực và phí bảo hiểm chưa được đóng đầy đủ phí bảo hiểm cơ bản các năm trước đó thì HĐ sẽ không nhận được khoản thưởng dù khách hàng có đóng đủ phí BH cơ bản sau đó.

Trường hợp ví dụ của khách hàng đóng đủ phí bảo hiểm cơ bản từ Năm hợp đồng thứ nhất đến năm hợp đồng thứ 9, năm HĐ thứ 10 không đóng phí. Năm hợp đồng 11, Khách hàng đóng phí bảo hiểm cơ bản đủ 11 năm. Trường hợp này mặc dù khách hàng đã đóng đủ Phí BH cơ bản 10 năm nhưng đã qua thời điểm xét thưởng nên vẫn không nhận được thưởng Gắn bó dài lâu tại ngày kỷ niệm năm hợp đồng thứ 10.

10. QL Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước tuổi 66 hoặc Tử vong dành cho trẻ em như thế nào?

Khi Người được bảo hiểm (NĐBH) bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước tuổi 66 hoặc Tử vong, quyền lợi bảo hiểm chi trả như sau:

an-tam-song-hanh-quyen-loi

Ghi chú: Quyền lợi bảo hiểm Nâng cao sẽ được tự động chuyển sang Quyền lợi bảo hiểm Cơ bản sau khi NĐBH đạt 70 tuổi.

Nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra khi NĐBH dưới 3 tuổi, quyền lợi chi trả như sau:

ch-an-tam-song-hanh

11. Nếu NĐBH tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn với lý do thuộc loại trừ bảo hiểm, Công ty sẽ chi trả gì?

Nếu NĐBH tử vong hoặc bị TTTBVV thuộc loại trừ bảo hiểm, Công ty sẽ chi trả giá trị nào lớn hơn giữa Giá trị hoàn lại (nếu có) và tổng phí bảo hiểm đã đóng của sản phẩm này (không có lãi), trừ đi Khoản nợ.

Trường hợp TTTBVV thuộc điều khoản loại trừ, Khách hàng có thể tiếp tục duy trì hợp đồng. Khi đó, các quyền lợi bảo hiểm khác không thuộc phạm vi loại trừ tương ứng sẽ vẫn được giải quyết theo quy định của Hợp đồng bảo hiểm.

12. QL Tử vong do tai nạn với lựa chọn song hành bảo vệ là quyền lợi như thế nào?

Ngay thời điểm tham gia bảo hiểm hoặc bất cứ lúc nào sau đó, khách hàng có thể lựa chọn Song hành bảo vệ bằng cách chỉ định 01 Người được song hành bảo vệ (NĐSHBV). Theo đó, bên cạnh NĐBH, DLVN sẽ bảo vệ thêm NĐSHBV với Quyền lợi Tử vong do Tai nạn.

Trước khi NĐBH đạt tuổi 66, nếu NĐBH hoặc NĐSHBV tử vong do Tai nạn trước khi người này đạt tuổi 66, DLVN sẽ chi trả 01 trong 02 mức quyền lợi dưới đây:

 • Tử vong do tai nạn: 20% STBH, tối đa 01 tỷ đồng.
 • Tử vong do tai nạn đặc biệt: 50% STBH, tối đa 2,5 tỷ đồng

Tai nạn đặc biệt: tai nạn xảy ra khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, thang máy công cộng, hỏa hoạn tại các địa điểm công cộng.

Quyền lợi này chỉ phát sinh một lần duy nhất cho:

 • Một sự kiện bảo hiểm cho dù sự kiện bảo hiểm xảy ra đối với NĐBH và/hoặc NĐSHBV;
 • Sự kiện bảo hiểm có mức quyền lợi cao nhất nếu có nhiều sự kiện bảo hiểm xảy ra cùng một lúc.

Trong trường hợp DLVN đã chấp thuận chi trả quyền lợi này cho NĐSHBV, Hợp đồng bảo hiểm vẫn tiếp tục hiệu lực theo điều khoản hợp đồng.

13. Sau khi NĐSHBV đã nhận quyền lợi rồi, NĐBH tử vong do tai nạn, quyền lợi tử vong do tai nạn có được chi trả tiếp không?

Quyền lợi Tử vong do tai nạn chỉ chi trả một lần duy nhất cho một sự kiện bảo hiểm cho dù sự kiện bảo hiểm xảy ra đối với NĐBH và/hoặc NĐSHBV.

Nếu NĐSHBV đã nhận quyền lợi thì quyền lợi tử vong do tai nạn đã chấm dứt. Khi đó, nếu NĐBH tử vong do tai nạn thì quyền lợi bảo hiểm sẽ chi trả duy nhất là quyền lợi tử vong.

14. An Tâm Song Hành bảo vệ thêm một NĐSHBV có phải đóng thêm phí bảo hiểm hoặc chi phí rủi ro không? Hợp đồng có đăng ký lựa chọn song hành bảo vệ và hợp đồng không có lựa chọn song hành bảo vệ có khác giá trị Tài khoản hợp đồng không?

Hợp đồng có đăng ký lựa chọn song hành bảo vệ sẽ bảo vệ thêm một NĐSHBV và NĐBH với quyền lợi Tử vong do tai nạn mà không cần phải đóng thêm phí bảo hiểm và không tăng chi phí bảo hiểm rủi ro vì vậy giá trị Tài khoản hợp đồng sẽ không khác biệt với hợp đồng không có đăng ký lựa chọn song hành bảo vệ.

15. Nếu NĐBH tử vong do tai nạn và NĐSHBV tử vong do tai nạn máy bay (với tư cách là một hành khách có mua vé, đi trên các chuyến bay thương mại). Giả sử hai sự kiện xảy ra cùng một lúc, công ty sẽ chi trả quyền lợi như thế nào?

Với ví dụ nêu trên cho trường hợp sự kiện bảo hiểm xảy ra cùng thời điểm cho cả NĐBH và NĐSHBV, Công ty sẽ chi trả:

 • Quyền lợi tử vong của NĐBH; và
 • Quyền lợi Tử vong do tai nạn của NĐSHBV do sự kiện tử vong của người này là tai nạn máy bay có mức quyền lợi cao hơn.

16. Loại trừ của NĐSHBV có khác với NĐBH không?

Loại trừ quyền lợi tử vong do tai nạn sẽ áp dụng chung cho NĐBH và NĐSHBV.

17. Theo quy định hiện tại, mức bảo vệ sản phẩm dòng tai nạn của mỗi NĐBH tối đa là 5 tỷ. Quy định 5 tỷ này có bao gồm Quyền lợi Tử vong do tai nạn của sản phẩm BH An Tâm Song Hành với NĐBH và NĐBVSH không?

Quy định Tổng STBH tối đa của các hợp đồng sản phẩm dòng tai nạn (các hợp đồng BH Tai nạn Cao cấp và các sản phẩm tai nạn khác) của 01 Người được bảo hiểm là 5 tỷ đồng. Quy định 5 tỷ này KHÔNG bao gồm Quyền lợi Tử vong do tai nạn của sản phẩm BH An Tâm Song Hành và các sản phẩm BH Liên kết chung trước đây. Vì vậy khi tham gia An Tâm Song Hành, NĐBH và NĐBVSH sẽ không bị ảnh hưởng quy định 5 tỷ.

18. KH bị tử vong do ung thư thì có được chi trả trong Bảo hiểm An Tâm Song Hành không?

Với y tế kỹ thuật ngày càng tiến bộ, Ung thư có thể được chữa trị khỏi khi phát hiện sớm và được điều trị phù hợp và kịp thời. Vì vậy, khách hàng có nhu cầu cao cần nguồn tài chính hỗ trợ kịp thời ngay khi phát hiện bệnh để giúp điều trị và sớm bình phục. Sản phẩm An Tâm Song Hành không bảo hiểm quyền lợi Tử vong do ung thư. Tuy nhiên, khách hàng có thể tham gia Bảo hiểm An Tâm Song Hành cùng sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện hoặc BH Hỗ trợ điều trị Bệnh Ung thư để có sự hỗ trợ tài chính trọn vẹn trước ung thư.

19. Ai có thể tham gia An Tâm Song Hành?

NĐBH trong độ tuổi từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi và trong nhóm nghề nghiệp 1,2,3 hoặc 4 đều có thể tham gia sản phẩm này.

20. Số tiền bảo hiểm tham gia được quy định như thế nào?

Với STBH từ 200 triệu trở lên khách hàng đã có thể tham gia An Tâm Song Hành. Khách hàng có thể chọn lựa STBH phù hợp nhu cầu tài chính của mình.

Với NĐBH < 16 tuổi, số tiền bảo hiểm tối đa là 4 tỷ cho mỗi NĐBH.

21. Thời hạn bảo hiểm có bắt buộc phải kết thúc khi 100 tuổi không?

Khách hàng có thể chọn lựa thời hạn bảo vệ tùy theo nhu cầu của mình trong khoảng từ 11 năm đến khi kết thúc tối đa là 100 tuổi.

22. Thời hạn đóng phí sản phẩm có bằng thời hạn bảo hiểm không?

Thời hạn đóng phí bằng Thời hạn bảo hiểm. Sau khi đóng đầy đủ và đúng hạn Phí bảo hiểm cơ bản trong 04 Năm hợp đồng đầu tiên, hợp đồng có thể đóng phí linh hoạt miễn sao giá trị Tài khoản hợp đồng sau khi trừ các Khoản nợ lớn hơn 0.

23. Những sản phẩm bổ trợ nào có thể tham gia kèm với hợp đồng An Tâm Song Hành?

Các sản phẩm bổ trợ (hay còn gọi là sản phẩm bổ sung) hiện hành tham gia với An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện (UL4) đều có thể tham gia với An Tâm Song Hành.

24. Điều kiện để đăng ký NĐSHBV như thế nào?

Để đăng ký quyền lựa chọn Song hành bảo vệ, NĐSHBV và Hợp đồng bảo hiểm cần thỏa điều kiện sau:

Điều kiện NĐSHBV:

Tuổi: từ 30 ngày tuổi – 65 tuổi

Mối quan hệ có thể bảo hiểm với Bên mua bảo hiểm (BMBH):

 • Hợp đồng BMBH = NĐBH SPC: vợ/chồng hoặc con của BMBH.
 • Hợp đồng BMBH ≠ NĐBH SPC: BMBH, vợ chồng hoặc con của BMBH.
 • Nghề nghiệp của NĐSHBV trong phạm vi các nghề nghiệp DLVN chấp thuận bảo hiểm.
 • Tuổi tối đa kết thúc quyền lợi: 66 tuổi.

Điều kiện Hợp đồng bảo hiểm:

 • Chưa giải quyết QL Tử vong do tai nạn cho bất cứ NĐSHBV nào trước đó.
 • NĐBH sản phẩm An Tâm Song Hành chưa đạt 66 tuổi.

25. Các nghề nghiệp nào mà NĐSHBV không được bảo vệ?

Các nghề nghiệp DLVN sẽ không chấp thuận bảo vệ cho các NĐBH và NĐSHBV là:

 • Nghề nghiệp có tiếp xúc hoặc vận chuyển chất cháy nổ/ hóa chất độc hại;
 • Làm việc ngoài trời ở độ cao trên 4m;
 • Làm việc trên giàn khoan ngoài biển;
 • Làm việc trong hầm mỏ dưới mặt đất, lặn biển, múa lân sư rồng, cascadeur, chăm sóc/huấn luyện thú dữ, phóng viên chiến trường, lái xe/phụ xế toa kéo, khai thác/cưa xẻ/vận chuyển gỗ.

Danh sách nghề nghiệp nói trên có thể thay đổi tùy theo quyết định của DLVN tại từng thời điểm.

26. NĐSHBV nếu đã bị từ chối vì lý do sức khỏe ở hợp đồng/sản phẩm khác thì có bị từ chối ở quyền lợi song hành bảo vệ không?

Lựa chọn song hành bảo vệ không yêu cầu thẩm định sức khỏe vì vậy DLVN vẫn sẽ chấp thuận bảo hiểm dù người này đã bị từ chối vì lý do sức khỏe ở hợp đồng/sản phẩm khác.

DLVN có thể điều chỉnh điều kiện thẩm định sức khỏe này tại từng thời điểm.

27. Hợp đồng có Bên mua bảo hiểm là con trai và Người được bảo hiểm là mẹ. Họ có thể đăng ký cháu là NĐSHBV được không?

NĐSHBV là Bên mua bảo hiểm, vợ hoặc con của Bên mua bảo hiểm. Với ví dụ câu hỏi này, nếu người cháu là con Bên mua bảo hiểm thì có thể đăng ký là NĐSHBV.

28. Hợp đồng BMBH là tổ chức thì có đăng ký lựa chọn song hành bảo vệ cho vợ/chồng hoặc con của nhân viên (NĐBH sản phẩm An Tâm Song Hành) được không?

Tương tự như NĐBH, NĐSHBV cần có mối quan hệ với BMBH. Vì vậy trường hợp BMBH là tổ chức, người thân của nhân viên không có mối quan hệ có thể bảo hiểm với tổ chức nên sẽ không đăng ký lựa chọn song hành bảo vệ này. Tuy nhiên, nếu Tổ chức chuyển hợp đồng cho nhân viên làm Bên mua bảo hiểm sau đó, khi đó Hợp đồng có thể đăng ký lựa chọn song hành bảo vệ như các hợp đồng cá nhân bình thường khác.

29. Nguyên tắc phân bổ phí BH Cơ bản định kỳ của An Tâm Song Hành khác với An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện như thế nào?

Bất kỳ khoản tiền nào mà khách hàng đóng cho Hợp đồng bảo hiểm sẽ được phân bổ cho Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ đến hạn. Trong 04 Năm hợp đồng đầu tiên, DLVN chỉ phân bổ đóng Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ đến hạn nếu số tiền đủ cho 01 kỳ phí bảo hiểm cơ bản định kỳ.

Khoản tiền mà khách hàng đóng dư ra sau khi đã được phân bổ đủ cho Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ đến hạn sẽ được xem là Phí dư và được DLVN giữ lại toàn bộ hoặc một phần Phí dư để thực hiện phân bổ theo thứ tự ưu tiên như sau:

 1. Đóng cho tất cả (các) Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ còn lại của Năm hợp đồng hiện hành ngay khi đến hạn;
 2. Đóng cho tất cả (các) Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ của Năm hợp đồng tiếp theo ngay khi đến hạn, với điều kiện rằng Phí dư được đóng trong khoảng thời gian 15 ngày trước Ngày kỷ niệm năm hợp đồng tiếp theo;
 3. Phần còn lại của Phí dư sau khi giữ lại theo quy định tại (a), (b) nói trên sẽ được phân bổ vào Phí bảo hiểm đóng thêm.
 4. Phần còn lại của Phí dư sau khi giữ lại và phân bổ theo quy định tại (a), (b), (c) sẽ được phân bổ cho (các) Năm hợp đồng tiếp theo theo nguyên tắc phân bổ nói trên.

Tóm tắt các điểm khác biệt giữa An Tâm Song Hành với An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện và các sản phẩm Liên kết chung trước đây:

an-tam-song-hanh-chtg

30. Trường hợp KH muốn đóng phí BH cơ bản định kỳ sớm cho năm HĐ tiếp theo, KH nên đóng sớm trong khoảng thời gian nào?

Nếu hợp đồng đã đóng đủ phí bảo hiểm cơ bản định kỳ năm hợp đồng hiện hành, khách hàng muốn đóng sớm Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ của Năm hợp đồng tiếp theo, khách hàng nên đóng phí khi đến hạn hoặc đóng trong khoảng 15 ngày trước Ngày kỷ niệm năm hợp đồng tiếp theo.

Trường hợp, khách hàng đóng sớm trước Ngày kỷ niệm năm hợp đồng tiếp theo từ 16 ngày trở lên, khách hàng cần thông báo đến DLVN bằng Phiếu yêu cầu đóng phí trước hạn (PS13B) để DLVN ghi nhận và không phân bổ vào phí đóng thêm.

31. Thời gian gia hạn đóng phí và hiệu lực của HĐ An Tâm Song Hành như thế nào nếu không đóng phí đầy đủ?

Thời gian gia hạn đóng phí là 60 ngày tính từ:

 • Ngày đến hạn nộp phí nếu hợp đồng đang trong 04 Năm hợp đồng đầu tiên. Hợp đồng bảo hiểm sẽ bị mất hiệu lực sau khi kết thúc thời gian gia hạn đóng phí.
 • Ngày giá trị Tài khoản hợp đồng sau khi trừ các Khoản nợ nhỏ hơn 0 trong suốt thời hạn bảo hiểm. Nếu khách hàng chưa thanh toán để giá trị Tài khoản hợp đồng sau khi trừ các Khoản nợ lớn hơn 0 thì sau thời gian gia hạn đóng phí, Hợp đồng bảo hiểm sẽ bị mất hiệu lực, trừ trường hợp Hợp đồng bảo hiểm thỏa đủ tất cả các điều kiện sau:
  • Đang trong 04 Năm hợp đồng đầu tiên; và
  • Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ được đóng đầy đủ và đúng hạn; và
  • Khách hàng chưa từng rút tiền từ Tài khoản hợp đồng hoặc tạm ứng từ Giá trị hoàn lại.

32. Các quyền chính của BMBH là gì?

Tóm tắt một số quyền chính của BMBH như sau:

an-tam-song-hanh-nchtg

An Tâm Song Hành

An Tâm Song Hành

33. Khi nào tôi có thể thay đổi NĐSHBV? Trường hợp thay đổi BMBH thì NĐSHBV có phải thay đổi không?

Hợp đồng có thể thay đổi NĐSHBV bất cứ lúc nào nếu thỏa NĐSHBV và HĐBH thỏa các điều kiện sau

Điều kiện NĐSHBV:

 • Tuổi: từ 30 ngày tuổi – 65 tuổi
 • Mối quan hệ có thể bảo hiểm với BMBH:
 • Hợp đồng BMBH = NĐBH SPC: vợ/chồng hoặc con của BMBH.
 • Hợp đồng BMBH ≠ NĐBH SPC: BMBH, vợ chồng hoặc con của BMBH.
 • Nghề nghiệp của NĐSHBV trong phạm vi các nghề nghiệp DLVN chấp thuận bảo hiểm.
 • Không yêu cầu thẩm định sức khỏe.
 • Tuổi tối đa kết thúc quyền lợi: 66 tuổi.

Điều kiện Hợp đồng bảo hiểm:

 • Chưa giải quyết QL Tử vong do tai nạn cho bất cứ NĐSHBV nào trước đó.
 • NĐBH sản phẩm chính (NĐBH SPC) chưa đạt 66 tuổi.

NĐSHBV cần phải có mối quan hệ với BMBH nên trường hợp thay đổi BMBH thì NĐSHBV sẽ bị thay đổi, trừ trường hợp NĐSHBV này vẫn có mối quan hệ có thể bảo hiểm với BMBH mới.

34. Nếu NĐSHBV đã đạt 66 tuổi nhưng NĐBH An Tâm Song Hành vẫn chưa 66 tuổi thì vẫn có thể thay đổi NĐSHBV được không?

Trước khi NĐBH An Tâm Song Hành đạt 66 tuổi, khách hàng có thể thay đổi NĐSHBV nếu NĐSHBV thỏa các điều kiện theo quy định.

35. Sau khi thẩm định, sản phẩm An Tâm Song Hành có tăng phí 50% so với chi phí bảo hiểm rủi ro chuẩn là có ý nghĩa gì? Phí bảo hiểm sản phẩm này tăng lên thế nào?

Tăng 50% chi phí bảo hiểm rủi ro từ kết quả thẩm định, nghĩa là:

 • Tăng 50% so với chi phí bảo hiểm rủi ro chuẩn = 50% (hệ số tăng) * Chi phí bảo hiểm rủi ro được thể hiện trên bảng minh họa.
 • Phí bảo hiểm sau khi tăng của sản phẩm bảo hiểm chính = 50% (hệ số tăng) *20% * Phí bảo hiểm sản phẩm bảo hiểm chính được thiết kế trên bảng minh họa.

36. Phí bảo hiểm rủi ro sẽ được tính toán như thế nào?

Phí bảo hiểm rủi ro sẽ thay đổi hàng năm theo tuổi đạt được của NĐBH.

Cách tính toán: = mức phí tương ứng với giới tính và độ tuổi đạt được của NĐBH x STBH chịu rủi ro (SAR), sau đó chia cho 1.000.
Biểu phí của Phí bảo hiểm rủi ro được sử dụng chung cho cả Quyền lợi bảo hiểm Cơ bản và Quyền lợi bảo hiểm Nâng cao.

37. Nếu cùng một NĐBH, cùng STBH, Phí bảo hiểm rủi ro của Quyền lợi bảo hiểm Cơ bản và Quyền lợi bảo hiểm Nâng cao có khác nhau không?

Biểu phí bảo hiểm An Tâm Song Hành áp dụng chung cho quyền lợi bảo hiểm Cơ bản và Quyền lợi bảo hiểm Nâng cao. Tuy nhiên, Phí bảo hiểm rủi ro sẽ phụ thuộc vào STBH chịu rủi ro (NAR) tại thời điểm tính toán. STBH chịu rủi ro (NAR) trong Quyền lợi bảo hiểm Nâng cao sẽ khác với STBH chịu rủi ro (NAR) trong Quyền lợi bảo hiểm cơ bản. Cụ thể:

Đối với Quyền lợi bảo hiểm Cơ bản:

STBH chịu rủi ro = STBH – GTTKHĐ (tại thời điểm tính toán)

(STBH chịu rủi ro sẽ bằng 0 nếu STBH < GTTKHĐ)

Đối với Quyền lợi bảo hiểm Nâng cao:

 • Cho đến trước khi NĐBH đạt tuổi 70: STBH chịu rủi ro = STBH tại mọi thời điểm
 • Kể từ khi NĐBH đạt 70 tuổi trở lên, do đó tự động chuyển đổi sang Quyền lợi bảo hiểm Cơ bản, nên: STBH chịu rủi ro = STBH – GTTKHĐ (tại thời điểm tính toán)

38. Khi tham gia An Tâm Song Hành với Quyền lợi bảo hiểm Cơ bản, tại thời điểm giá trị TKHĐ cao hơn STBH thì Phí bảo hiểm rủi ro sẽ không còn bị khấu trừ nữa có đúng không?

Đối với QLBH Cơ bản, khi giá trị TKHĐ cao hơn Số tiền bảo hiểm thì STBH chịu rủi ro sẽ bằng 0, khi đó sẽ không phát sinh phí bảo hiểm rủi ro.

39. Do quyền lợi tử vong ở độ tuổi từ 0 – 2 sẽ được chi trả theo tỷ lệ % của STBH, vậy Phí bảo hiểm rủi ro có được tính toán theo tỷ lệ này?

Phí bảo hiểm rủi ro trong độ tuổi này sẽ được tính toán dựa trên % STBH tương ứng với từng độ tuổi.

40. Giả sử tôi tham gia thêm sản phẩm bổ trợ hoặc tăng STBH khi Hợp đồng đã có hiệu lực được vài năm thì Phí bảo hiểm cơ bản tăng thêm do sự thay đổi này sẽ được tính Phí ban đầu như thế nào?

Phí bảo hiểm cơ bản tăng thêm này sẽ được khấu trừ Phí ban đầu trong 12 (mười hai) tháng đầu tiên với tỷ lệ Phí ban đầu của Năm hợp đồng thứ nhất, sau đó sẽ bằng tỷ lệ Phí ban đầu theo năm hợp đồng hiện hành của Hợp đồng bảo hiểm.

>> Xem thêm các thông tin khác của Dai-ichi Life tại website: https://daiichilife.vn/