Dai-ichi Life Việt Nam kéo dài Chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho Khách hàng liên quan đến dịch bệnh Covid-19

Với triết lý kinh doanh “Khách hàng là trên hết” và nhằm chia sẻ cùng Khách hàng về các mối quan tâm liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19, Dai-ichi Life Việt Nam đã triển khai Chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho Khách hàng liên quan đến dịch bệnh Covid-19 trong thời gian từ ngày 03/02/2021 đến hết ngày 30/06/2021.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Dai-ichi Life Việt Nam quyết định kéo dài thời gian của Chương trình hỗ trợ này cho đến hết ngày 30/09/2021 hoặc cho đến khi có thông báo mới của Dai-ichi Life Việt Nam. Theo đó, trong thời gian này, nếu Bên mua bảo hiểm và/hoặc (những) Người được bảo hiểm được xác định nhiễm Covid-19, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ hỗ trợ tài chính 20 triệu đồng/người (một lần trong suốt thời gian của Chương trình), với điều kiện Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực vào thời điểm Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm được xác định nhiễm Covid-19.
Hỗ trợ 20 triệu đồng cho khách hàng của Dai-ichi Life Việt Nam mắc covid
Hỗ trợ 20 triệu đồng cho khách hàng của Dai-ichi Life Việt Nam mắc covid

Trong tất cả các sản phẩm bảo hiểm của Dai-ichi Life Việt Nam, bệnh do nhiễm Covid-19 không thuộc quy định loại trừ bảo hiểm. Nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra do nhiễm Covid-19, Dai-ichi Life Việt Nam cam kết ưu tiên xử lý nhanh các yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm của Khách hàng.

Đối với việc đóng phí bảo hiểm để duy trì hiệu lực hợp đồng, Dai-ichi Life Việt Nam khuyến khích Khách hàng đóng phí bảo hiểm qua các phương thức giao dịch từ xa nhằm hạn chế tiếp xúc, di chuyển, đảm bảo tuân thủ các quy định, hướng dẫn của Nhà Nước về phòng chống dịch Covid-19.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:
• Đường dây nóng: (028) 3810 0888 – bấm phím 1
• Email: customer.services@dai-ichi-life.com.vn

Các hình thức đóng phí bảo hiểm qua phương thức giao dịch từ xa:

Các hình thức đóng phí bảo hiểm qua phương thức giao dịch từ xa
Các hình thức đóng phí bảo hiểm qua phương thức giao dịch từ xa