BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI LIFE  AN TÂM SONG HÀNH

  Bảo hiểm An Tâm Song Hành là sản phẩm chính thuộc dòng Bảo hiểm Liên kết chung được nâng cấp từ sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện.

  Sản phẩm vừa bảo vệ trọn vẹn Người được bảo hiểm vừa gia tăng quyền lợi bảo vệ thêm một người thân mà không tăng phí bảo hiểm, giúp khách hàng thể hiện được sự quan tâm đến những người thương yêu mà vẫn chủ động bảo vệ cho chính mình.

  Kế hoạch tài chính tương lai nay vững vàng hơn vì khách hàng đã có thể chia sẻ và đồng hành cùng người thân trong kế hoạch tài chính An Tâm Song Hành.

  LỢI ÍCH KHI THAM GIA

  Thông tin sản phẩm

  Quyền lợi

  qlbh

  qlbh1

  qlkh2

  CÁC QUYỀN CHỌN CỦA KHÁCH HÀNG

  Đóng Phí bảo hiểm đóng thêm: mỗi năm tối đa 5 lần Phí bảo hiểm cơ bản và theo nguyên tắc phân bổ của sản phẩm.

  Linh hoạt đóng phí từ năm hợp đồng thứ 5 theo tình hình tài chính và nhu cầu bảo hiểm với điều kiện giá trị TKHĐ sau khi trừ các Khoản nợ lớn hơn 0.
  Rút tiền mặt từ giá trị TKHĐ kể từ năm hợp đồng thứ 2.
  Tạm ứng từ giá trị hoàn lại: tối đa 80% Giá trị hoàn lại của Hợp đồng bảo hiểm tại thời điểm yêu cầu tạm ứng. Sau khi tạm ứng, hợp đồng sẽ phát sinh phí tạm ứng.

  Thay đổi Số tiền bảo hiểm kể từ năm hợp đồng thứ 2, không vượt quá 65 tuổi tại thời điểm yêu cầu & đáp ứng đầy đủ các điều kiện về thẩm định.
  Chuyển đổi quyền lợi bảo hiểm từ Nâng cao sang Cơ bản với cùng Số tiền bảo hiểm vào các Ngày kỷ niệm năm hợp đồng và trước khi NĐBH đạt 70 tuổi.

  Tham gia thêm sản phẩm bổ trợ như quy định hiện tại của các sản phẩm bổ trợ. Chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn.

  Thông tin này chỉ mang tính giới thiệu, khách hàng vui lòng liên hệ hotline để biết thêm chi tiết.

  Hotline liên hệ

   BẢO HIỂM DAI-ICHI LIFE